Kenneth Marell

Karlagruppen

Kenneth Marell

 

 

Utbildning

 

Socionomexamen 1983

Steg 2 i Individualterapi med inriktning mot relationell psykoterapi och affekt focuserad behandling på SAPU

Legitimation som psykoterapeut hos socialstyrelsen 2000.

 

Yrkeserfarenhet

 

Privatpraktiserande psykoterapeut sedan 1989.

Jag möter främst vuxna men även unga vuxna, ungdomar och par i psykoterapi/samtal

Handledning av föräldrar med problem med sina hemmaboende barn.

Lång erfarenhet av vägledning för människor i arbetslivet, både i ledande ställning och andra positioner som lider av stress och/ eller som gått in i väggen och vill ta sig tillbaka.

20 år med behandling av ungdomar med sociala och psykiatriska bekymmer inom både dygnetruntvård och öppen vård i ett privat vårdbolag.

Olika handledningsuppdrag för t ex skolkuratorer, placeringsenhet inom socialtjänsten, behandlings-/ vård institutioner.

Utbildningsuppdrag ang. vård och placeringsbedömningar.

Mental träning/utbildning för idrottsföreningar o enskilda utövare