psykoterapi

Karlagruppen

Om psykoterapi

 

Vi har en relationsinriktad psykodynamisk grund. Det innebär att vi har fokus på relationsmönster, känslor, behov och upplevelser. Att begripa sig själv och de sätt att vara i relation som vi skapar med andra. Att kunna känna och uttrycka egna känslor och behov. Att uppfatta och möta andras känslor och behov är ett mål i psykoterapi.

 

Terapeut och klient kan tillsammans lägga ett pussel kring det som varit och det som är i klientens liv, det som sker mellan klient och terapeut, för att hitta mönster och finna sammanhang. Att få dela känslor och tankar, sätta ord på upplevelser, få uppleva sig själv på ett nytt sätt tillsamans med terapeuten, skapar självvärde och självkänsla. Att utgå från relationsmönster, förstå dem, kan också skapa självkontroll över de symptom man bär på.

 

Vi som terapeuter har en grundvärdering där vi arbetar utifrån personens resurser och styrkor för att förstå, bearbeta och utveckla mer funktionella sätt att vara med sig själv och andra.

 

 

Centrala begrepp vi arbetar med:

 

Relationer

 

Vi människor är relationella varelser. Vi är genom hela vårt liv beroende av relationer till andra. Som små barn i absolut mening för vår fysiska och psykiska överlevnad, som vuxna i en relativ bemärkelse. Vi är självständiga och särskilda men samtidigt beroende av andra.

 

 

Anknytningsmönster

 

Den grundläggande relationen som skapas till föräldrar kallas anknytning. Den är absolut nödvändig och barnet knyter alltid an till den som ger barnet omvårdnad. Dock kan anknytningen vara av olika karaktär, mer eller mindre skapa den trygghet barnet behöver för att utvecklas. Dessa primära mönster ligger till grund för våra senare relationer och för hur vi kan utforska oss själva och världen.

 

 

Mentalisering

 

Vi människor har förmåga att reflektera med tanke och känsla över vår egen och andras inre mentala värld , att ha " mind in mind". Det är en förmåga som utvecklas genom och inom de relationer vi har med andra.

 

 

Känslor

 

Vi människor är födda med en uppsättning affekter, dispositioner för att utveckla förmågan att uppleva och utrycka känslor. Känslor är ett livsnödvändigt informationssystem. Både inom individen och mellan människor i relationer.

 

 

Kompetens

 

Från det att vi människor skapas växer vi hela tiden fysiskt o psykiskt. Vi strävar efter kompetens i många olika bemärkelser. Vår utgångspunkt är att det är denna strävan som på något sätt hindras och som gör att vi får symptom och bekymmer. Att det gäller att hitta tillbaka till upplevelsen av att kännna sig kompetent att ta hand om sig själv och sitt liv.

 

 

 

Artikel i tidningen:PS! Personlig utveckling & psykologi nr 9 nov-dec 2010, sid 34-35.